Η Μινωική Εξάπλωση με Γεωπολιτικές Προεκτάσεις σε Αποκαλυπτικά Ευρήματα