Η ώρα της εισβολής στο συγκρότημα ΔΙΑΣ την ώρα του δελτίου ειδήσεων