Υπογράφτηκε το έργο της ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Καβάλας