Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για ΑμεΑ