Καλύτερη από το 2020 η τουριστική κίνηση στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας