Καλό Καλοκαίρι από τον συνεργάτη της εκπομπής Νίκο Παπανικολάου