Και επίσημα η εφαρμογή των νέων μέτρων στην εστίαση