Κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης στην Καβάλα για την χάραξη του νέου δρόμου στο Περιγιάλι