Κωνσταντίνος Φίλης, Χρειάζεται προσοχή από την Ελληνική διπλωματία το επόμενο χρονικό διάστημα