Κώστας Λάβδας, Απαράδεκτες η διαρροές για συνδιαχείριση των πόρων του Αιγαίου με την Τουρκία