Λογομαχία Βόβολη-Τριανταφυλλίδη στον ΑΝΑΛΥΤΗ για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό