Μαθητές βοήθησαν τον δάσκαλό τους να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του