Μαυρίδης προς ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή στα θαλάσσια σύνορα της Κύπρου