Μέγαλη συγκέντρωση και πορεία στην Καβάλα κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού