Μια οφειλόμενη τιμή στον Κύπριο γιατρό πρότυπο που μας κάνει περήφανους