Μία τελεσίδικη απόφαση ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση χιλιάδων συντάξεων