Μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενοι ψάχνουν “ανάσες” επιβίωσης