Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς απειλούνται από την κλιματική αλλαγή …