Μόνο για πρώτη δόση τα «walk In»-Η εκπρ. Τύπου του Υπ. Υγείας στο Μεσημέρι και Κάτι