Μουσικοί από το Αγκίστρι τραγουδούν για την «Κρήτη Σήμερα»