Να ξεκαθαρίσει το τοπίο με το Αεροπορικό Απόσπασμα Χρυσούπολης ζητούν οι στρατιωτικοί