Νέες αντιδράσεις για το κλείσιμο της Ανατολικής Εισόδου της Καβάλας