Νοτοπούλου | Η Πεσμένη γέφυρα στην Καβάλα έχει γίνει σαν το Μετρό της Θεσσαλονίκης!