Ο Χαράλαμπος Αλεξάνδρου για την πυρκαγιά στο Πέρα Πεδί