Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων