Ο Εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών για την πυρκαγιά στο Πέρα Πεδί