Ο πυρηνικός ιατρός Σοφοκλής Σοφοκλέους για την ινδική μετάλλαξη