Ο Σταθμάρχης Τροόδους για την πυρκαγιά στο Πέρα Πεδί