Ο Σταθμάρχης Τροόδους για τις έρευνες για την πυρκαγιά