Ομιλία νέας Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης