“Παίζουν με τη φωτιά” στο ζήτημα της αναστολής των εκποιήσεων