Πυρηνικός γιατρός για αύξηση κρουσμάτων και πανδημία