Πολύωρη αναμονή επιβατών στο λιμάνι της Καβάλας λόω προβήματος του πλοίου