Πόσο πόθεν είναι το «Πόθεν Έσχες»; // «Έσχες» σίγουρα, «Πόθεν» πόσο;