Πρόδρομος Προδρόμου για τα Δημοτικά που άνοιξαν για πυρόπληκτους