Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγιού για εθελοντισμό στις πληγείσες περιοχές