Πρόεδρος Κομισιόν από Ορά: 18 εκ. στην Κύπρο για αγορά εξοπλισμού πυρόσβεσης