Πρόεδρος ΠΟΕΔ για τα Δημοτικά που άνοιξαν για πυρόπληκτους