Προσπάθειες να ενταχθεί η Ακτή Καλαμίτσας σε πρόγραμμα για αναβάθμηση των υποδομών