Προβολή του ντοκιμαντέρ της Videotex “Χρυσούπολη Σαρί-Σαμπάν 1820-1922 στα Ελευθέρια Νέστου 2021