Σάββας Καλεντερίδης, Τι προσπαθεί να κερδίσει η Τουρκία με τις επιστολές στον ΟΗΕ