Σε εφαρμογή από σήμερα το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19