Σε κακή κατάσταση το εσωτερικό του κτιρίου των Παλιών Δικαστηρίων Καβάλας