Σενάριο άσκησης σε πραγματικές συνθήκες η αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμάνι