Συγκέντρωση εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού στη Θεσσαλονίκη