Συγκέντρωση και πορεία κατά του Υποχρεωτικού Εμβολιασμού στην Πλατεία Ελευθερίας