Συνάντηση των φορέων της Καβάλας για τισ διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος