Σύντομα πολύ θετικές εξελίξεις για επένδυση στην Αλάνα της Νέας Ηρακλείτσας