Σύσκεψη για παραπάνω προστασία στο Αγίασμα Νέστου λόγω μιας ακόμα φωτιάσ σε καλαμιές