Σύσκεψη για το ξαφνικό κλείσιμο της Ανατολικής Εισόδου της Καβάλας λόγω διοδίων